Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176609478 ДЗЗД „Търговище-СР-2013”
Седалище Област: Търговище Oбщина: Търговище 7700 Търговище гр. Търговище, ул. "Никола Петков" 9а
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване качеството на живот чрез подобряване на физическата среда в град Търговище BG161PO001-1.4.09-0003-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз