Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име CZ45809895 ХОЛ-МОНТА спол. с р.о.
Седалище Държава: Чешка република (Czech Republic) Прага 10 ул. Радиова, № 1431/2а, п.к. 102 00
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Инвестиция в оборудване за намаляване енергоемкостта и повишаване ефективността на производството на ''3ММ СЛИВЕН'' АД BG161PO003-2.3.01-0008-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз