Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176608061 ДЗЗД "БАЛКАНИКА АРТ"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София седалище : 1680 гр.София, област София-столица, община Столична бул. БЪЛГАРИЯ 88, ет. 1, офис 9




Организацията не участва в проекти, като бенефициент.




Организацията не участва в проекти, като партньор.




Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Исперих - Разград - Попово: Път на древни култури и традиции" BG161PO001-3.2.03-0004-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз