Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202525970 "РИВ КОНСУЛТ 2013" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, бул. "Черни връх" № 88а
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Зелен градски център на град Карлово". BG161PO001-5.3.02-0017-C0001
Въвеждане и сертифициране на система за управление на качеството в Министерство на околната среда и водите BG051PO002-3.1.08-0010-C0001
Специализирани оучения за по–добра организация на работата в Областна администрация Враца BG051PO002-2.2.14-0065-C0001
Ефективен екип в Община Ловеч BG051PO002-2.2.15-0146-C0001
Съвременна и компетента администрация на Община Главиница BG051PO002-2.2.15-0107-C0001
Развиване на ключови компетенции и подобряване на компютърните умения на служителите на Столичен инспекторат към Столична община. BG051PO002-2.2.15-0011-C0001
Подобряване на професионалната квалификация и мотивация на служителите на Община Ихтиман BG051PO002-2.2.15-0145-C0001
По-компетентни и мотивирани служители на Община Братя Даскалови BG051PO002-2.2.15-0149-C0001
По-компетентни и мотивирани служители на Община Смоян BG051PO002-2.2.15-0148-C0001
Община Роман – по-компетентни и мотивирани общински служители BG051PO002-2.2.15-0147-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз