Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131374285 „Експерт Партнершип” ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Царибродска 70
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони" BG051PO001-2.1.06-0001-C0001
Община Варна – компетентна и ефективна администрация BG051PO002-2.2.15-0174-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз