Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176562523 ДЗЗД "ЦАРЕВЕЦ-2013" гр. Пловдив
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив бул. ДУНАВ 51, ет. 5, офис 20
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Лот 51 Рехабилитация и реконструкция на път IІІ - 302 Драгомирово - Царевец от км 10+000 до км 27+460", област Велико Търново, община Свищов BG161PO001-2.1.01-0052-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз