Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 110052320 ДЗЗД "СТРАТЕШ"
Седалище Област: Ловеч Oбщина: Ловеч 5500 Ловеч Гр. Ловеч, ул. "Баховско шосе" №24
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подкрепа за развитие на туристически атракции в Община Ловеч" BG161PO001-3.1.03-0052-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз