Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201404581 КИРОВ СТРОИТЕЛНО И МИННО ОБОРУДВАНЕ ЕАД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ГР.София, бул.Царица Йоанна №49
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Строим Безопасно BG051PO001-2.3.02-0409-C0001
"Организационни и технически мерки за постигане на по-висока безопасност при работа" BG051PO001-2.3.03-0906-C0001
Подобрени условия на труд в СИГДА ЕООД BG051PO001-2.3.03-0400-C0001
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в кариера "Поп Кралево"" BG161PO003-2.3.02-0124-C0001
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в мина Катрище, общ.Кюстендил" BG161PO003-2.3.02-0147-C0001
"Устойчиво и конкурентоспособно развитие на "Копривлен - мрамор" ЕООД чрез намаляване на енергоемкостта на производството и оптимизиране на енергийните разходи в предприятието" BG161PO003-2.3.02-0167-C0001
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за кариера "Кралево"" BG161PO003-2.3.02-0245-C0001
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за експлоатация на концесия за добив в землището на с. Ръжево Конаре, обл. Пловдив" BG161PO003-2.3.02-0272-C0001
"Конкурентоспособност чрез инвестиции в енергоефективно оборудване и съоръжения" BG161PO003-2.3.02-0290-C0001
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на производствена площадка в гр.София" BG161PO003-2.3.02-0428-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз