Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 110517367 „СТМ-Здраве 2“ ООД гр. Ловеч
Седалище Област: Ловеч Oбщина: Ловеч 5500 Ловеч ул."Неофит Рилски "№ 32
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Независимост и включване“ BG051PO001-5.1.04-0165-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз