Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175024386 Мадленас ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Мъглен № 51, вх.Г, ап.61
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разработване и внедряване на модули за ERP система и закупуване на дълготрайни материални активи във „Витогаз България” ЕАД BG161PO003-2.1.12-0882-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз