Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202322888 МЕРИ ПРЕС ЕООД
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе ул Никола Вапцаров 14
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ BG051PO001-4.3.04-0007-C0001
Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност BG051PO001-3.1.08-0019-C0001
ПОВИШАВАНЕ ПРИГОДНОСТТА ЗА ЗАЕТОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ “ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ” И “СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ” НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЧРЕЗ ВКЛЮЧВАНЕ В СЪТРУДНИЧЕСТВО “УНИВЕРСИТЕТ – ПРЕДПРИЯТИЕ” BG051PO001-7.0.07-0047-C0001
СИСТЕМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И КАРИЕРНО ИЗРАСТВАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" BG051PO001-3.1.09-0014-C0001
АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ВЪВ ФАКУЛТЕТ „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА” В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА BG051PO001-3.1.07-0045-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз