Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 040186203 Евромаркет БРД ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, Младост 1,ул."Димитър Моллов" 24
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Повишаване адаптивността на заетите в "Евромаркет БРД" ООД чрез обучения по ключови компетентности 21.12.2009 0 0 32 620 0 12,00 ПрекратенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване конкурентноспособността на "Алфа-3" ООД на европейските пазари чрез внедряване и сертифициране на система за управление на качеството BG161PO003-2.1.02-0114-C0001
Въвеждане на система за управлени ена качеството по международен стандарт ISO 9001:2000 в предприятието "Сигма-ИС" BG161PO003-2.1.02-0159-C0001
Разнообразяване на продукцията на Арт Техно Гроуп чрез добавяне на нови допълнителни продукти произведени от тел и метал и обогатяване на гамата съществуващи продукти , чрез добавяне на метални елементи в тях BG161PO003-2.1.01-0030-C0001
Технологично обновление и модернизация на машинния парк в ХЕС АД BG161PO003-2.1.05-0077-C0001
Повишаване конкуретноспосбността на “Тракция” АД чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.05-0036-C0001
"Технологична модернизация и повишаване конкурентноспособността на „Павел и синове” ООД" BG161PO003-2.1.04-0072-C0001
"Разширяване на дейността на "ХЕМ"АД чрез технологична модернизация" BG161PO003-2.1.04-0485-C0001
"Разширяване на технологичните възможности, продуктовата гама и капацитета на „Прокс – 2” ООД" BG161PO003-2.1.04-0244-C0001
"Технологична модернизация в Симекс ЕООД – Криводол" BG161PO003-2.1.04-0180-C0001
ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА „ХИММАШ” АД ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА МОДЕРНО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ BG161PO003-2.1.04-0913-C0001
Минимизиране на аспекти на замърсяване на околната среда чрез внедряване и сертификация на СУОС и закупуване на релевантно оборудване BG161PO003-2.1.03-0006-C0001
"Разширяване дейността на „Енергоремонт- Бобов дол” АД чрез модернизация на технологичните процеси и оборудване" BG161PO003-2.1.05-0002-C0001
«Технологично обновление и въвеждане на иновации в «Раломекс» АД» BG161PO003-2.1.06-0204-C0001
Подобряване конкурентоспособността на европейските пазари чрез все по-висока добавена стойност на продукта BG161PO003-2.1.06-0104-C0001
Повишаване на конкурентноспособността на „Перла” АД, чрез въвеждането на ново технологично оборудване BG161PO003-2.1.06-0110-C0001
Технологична модернизация на АРКАДА-22 BG161PO003-2.1.06-0303-C0001
"Повишаване производствения потенциал на "Крес-Д" ЕООД чрез обновяване технологичната база и въвеждане на нови технологии" BG161PO003-2.1.06-0315-C0001
"ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА СИЛОМА АД ГР. СИЛИСТРА ЧРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ И ОБНОВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНОТО ОБОРУДВАНЕ" BG161PO003-2.1.06-0327-C0001
"Въвеждане на нова продуктова линия и технологична модернизация в ТЕСИ ООД" BG161PO003-2.1.07-0006-C0001
Инвестиции за конкурентноспособност BG161PO003-2.1.11-0146-C0001
Постигане на високо ефективно и конкурентно производство в "ТРАНСФОРМА " АД , посредством технологична модернизация BG161PO003-2.1.11-0124-C0001
"Повишаване на конкурентните предимства на "Камт" АД" BG161PO003-2.1.11-0052-C0001
Технологично модернизиране и повишаване на производствения капацитет на "Хидросистем" ЕООД BG161PO003-2.1.11-0186-C0001
Технологично обновление в "Енеркемикал" ЕООД BG161PO003-2.1.11-0169-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на "Агротехчаст" АД чрез технологично обновление на оборудването му за производство на машини за превозване и извозване на битови отпадъци за падащи бордове на камиони за селскостопански дейности BG161PO003-2.1.11-0090-C0001
Въвеждане на системата за управление на производството на детайли за хидравлични зъбни помпи за автомобилната индустрия /МES система/ BG161PO003-2.1.12-0258-C0001
Безопасен труд - мотивирани заети лица BG051PO001-2.3.02-0362-C0001
Технологично обновление на производствения процес на ДАНКО СИСТЕМС ООД BG161PO003-2.1.13-0300-C0001
Повишаване конкорентоспособността на"Виктория-05" ООД чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.13-0014-C0001
Повишаване конкорентоспособността на "Монтажинженеринг" АД чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.13-0002-C0001
Увеличаване конкурентните предимства на Хидропневмотехника АД чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.13-0060-C0001
Въвеждане на ново технологично оборудване в производствения процес BG161PO003-2.1.13-0137-C0001
Технологична модернизация и разширяване на дейността на ''МАТ'' ООД гр. Разград BG161PO003-2.1.13-0366-C0001
Въвеждане на високотехнологично оборудване в производствения процес BG161PO003-2.1.13-0543-C0001
Въвеждане на иновативни технологии и продукти в „Раломекс” АД BG161PO003-2.1.13-0443-C0001
Повишаване конкурентоспособността на Херкал ЕООД чрез внедряване на високопроизводително технологично оборудване BG161PO003-2.1.13-0359-C0001
Повишаване конкурентоспособността на ТАЛ Инженеринг ЕООД на български и международен пазар чрез закупуване на нов клас технологично оборудване и внедряване на специализиран софтуер BG161PO003-2.1.13-0192-C0001
Повишаване конкурентоспособността на ''СКЛАДОВА ТЕХНИКА" АД чрез инвестиции в зелена индустрия BG161PO003-2.3.01-0001-C0001
Подобряване на условията на труд и мерки за предотвратяване на рисковите фактори в "Никром Тръбна Мебел" АД BG051PO001-2.3.02-0087-C0001
Роботизиране на заваръчните процеси в „Джоди“ ООД BG161PO003-2.1.13-0265-C0001
ФАКТОР ЕООД – модернизацията като фактор за устойчивост и конкурентоспособност BG161PO003-2.1.13-0506-C0001
Екологични технологии BG161PO003-2.1.13-0247-C0001
Технологична модернизация в „Астроида” ООД BG161PO003-2.1.13-0395-C0001
«ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЛЕНИЕ И РАЗШИРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ТИСИНА ЕООД» BG161PO003-2.1.06-0277-C0001
Здравословен труд в "Силпа" ООД BG051PO001-2.3.03-0326-C0001
Подобряване на енергийната ефективност на „ЕЛУКС“ ООД BG161PO003-2.3.02-0017-C0001
Повишаване на енергийната ефективност в "ДИАНЕЛ" ЕООД BG161PO003-2.3.02-0148-C0001
"Прогресивно развитие" BG051PO001-1.1.13-0017-C0001
"„Внедряване на иновативни продукти и процеси за заключващи механизми за автомобили във „Витте Аутомотив България” ЕООД” " BG161PO003-1.1.07-0475-C0001
Внедряване на иновативен процес -плазмено наваряване с преносима дъга за получаванве на покрития с висока твърдост и износоустойчивост BG161PO003-1.1.07-0132-C0001
Внедряване в производство на „Модул за управление и регулиране налягането на газ - МРН(Г)-01 ” BG161PO003-1.1.07-0645-C0001
Внедряване в редовно производство на бойлери с обем до 2000 литра с иновативна тръбна нагревателна серпентина с турболатор BG161PO003-1.1.07-0174-C0001
"Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на "ВАС - Хидроизолации" ООД" BG161PO003-2.3.02-0184-C0001
"Повишване на енергийната ефективност на "Ем Ел Пи Ес" АД" BG161PO003-2.3.02-0373-C0001
"Мерки на "АРСТ" ООД в подкрепа на зелената икономика на България" BG161PO003-2.3.02-0401-C0001
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на "КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД в гр.София" BG161PO003-2.3.02-0507-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз