Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200765319 АДВЕНЧЪР-БГ ЕООД
Седалище Област: Видин Oбщина: Видин 3700 Видин ж.к. Вида, бл. 7, вх. А, ет. 3, ап. 8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Социално включване, чрез сътрудничество без граници BG051PO001-7.0.07-0103-C0001
Повишаване на професионалната квалификация и умения на служителите на Областна администрация Видин BG051PO002-2.2.09-0084-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз