Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 116559138 АЛФА-ХИМ ЕООД
Седалище Област: Разград Oбщина: Разград 7200 Разград ул. "П.Хитов" №17
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
По-добри условия на труд - по-висока производителност BG051PO001-2.3.02-0243-C0001
ПСБУТ BG051PO001-2.3.03-0046-C0001
"Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност и подобряване условията на труд в "Топлофикация-Разград" ЕАД" BG051PO001-2.3.03-0044-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз