Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200753637 "КРЕМИС 09" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1233 ж.к. "Фондови жилища", "Пражка пролет", бл. 3, вх. Б, ет. 5, ап. 46
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Внедряване на иновации в "Марс Амор" ООД" BG161PO003-1.1.07-0113-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз