Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201273783 Пауни ЕООД
Седалище Област: Враца Oбщина: Козлодуй 3320 Козлодуй ул. "Прилеп" 10
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегриране на уязвимите групи от хората на пазара на труда BG051PO001-1.1.07-0052-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз