Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176604723 ДЗЗД "ИСА ИНВЕСТ ПАВЛИКЕНИ"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София град София, Квартал "Гео Милев", ул. "Николай Коперник" № 25.
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане на ГПСОВ с довеждащ колектор и прилежаща инфраструктура в град Павликени BG161PO005-1.0.06-0038-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз