Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201764921 "Нъмбър уан"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София район Триадица, ул. "Петър Парчевич" 24
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разработване на универсална система за предоставяне на услуги по дистанционен контрол и управление на машини и съоръжения BG161PO003-1.1.05-0094-C0001
Създаване на платформа за разработка на уеб стратегически игри BG161PO003-1.1.05-0095-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз