Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176461403 ДЗЗД "Обединение здравеопазване за всички"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "Кръстьо Сарафов" № 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
С КРИНИНГ, П РОФИЛАКТИКА И Р ЕАЛНА И НФОРМИРАНОСТ И СЕ ПРЕГЛЕДАЙ! BG051PO001-5.3.02-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз