Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202160288 "Креатив -В" ЕООД
Седалище Област: Кюстендил Oбщина: Кюстендил 2500 Кюстендил гр. Кюстендил, ул. Цар Освободител №192, вх. А, ет.3,ап.5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Фирмената политика за осигуряване на ЗБУТ - елемент от ценностната система на управлението на "Кераминжинеринг" АД" BG051PO001-2.3.02-0112-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз