Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 160056378 ТЕХНОМОНТАЖ ООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Асеновград 4230 Асеновград ул.Х.Д.Стоилов №2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Безопасни условия на труд в "ДИНА КОМЕРС" ООД BG051PO001-2.3.02-0066-C0001
СУПРА-МОДИФИКАЦИЯ НА ПОЛИАЛКЕНИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛЕНТИ И ФОЛИА ЧРЕЗ ЕКСТРУЗИЯ BG161PO003-1.1.04-0064-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз