Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130364441 ЕЪР ТРЕЙД СЕНТЪР-БЪЛГАРИЯ EOOD
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София район Искър, п.код 1582, бул.ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 301
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Въвеждане на енергийно ефективно оборудване в Мехатроника АД BG161PO003-2.3.02-0038-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз