Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130976253 "АРТ УИНАР" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Цар Симеон No 9, ет. 2, ап. 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подкрепа на АСП за управление на Средносрочна рамкова инвестиционна програма, финансирана по Оперативна програма Регионално развитие" BG161PO001-5.3.01-0066-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз