Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130972874 Ърнст и Янг Одит ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. Цариградско шосе 47А, офис център Полиграфия, ет.4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
По-нататъшно осигуряване на надеждна верификация и проверка на разходи по проекти по Оперативна програма „Техническа помощ” за периода 2011г. - 2013г. BG161PO002-1.4.01-0013-C0001
овишаване качеството на труда и гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд в Дружба Стъкларски заводи АД BG051PO001-2.3.02-0378-C0001
"Ние даряваме здраве чрез знание" - програма за обучение и развитие на заети лица в ЛИБРА ЕАД" BG051PO001-2.1.16-0174-C0001
Подобряването на управлението на човешките ресурси чрез усъвършенстване на ЕИСУЧРДА – предпоставка за ефективна администрация BG051PO002-2.1.07-0001-C0001
Интегрирана информационна система на държавната администрация – гаранция за прозрачност и ефективност BG051PO002-1.1.06-0001-C0001
Повишаване на знанията и уменията на служители от НАП при третиране на данъчното законодателство и финансови практики при годишно приключване BG051PO002-2.2.17-0029-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз