Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200819418 АБАКУС ОДИТИНГ ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1111 София район Слатина, п.код 1111, ЖК. П.К 2, СИМЕОНОВ ВЕК 4, бл. 266А, вх. Д, ет. 2, ап. 82
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подобряване условията на труд в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД BG051PO001-2.3.02-0083-C0001
Технологична модернизация чрез усвояване на производството на иновативна серия продукти с цел диверсификация на продуктовата гама BG161PO003-2.1.13-0286-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз