Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200574562 "ЧИНАР - ЛМ" ООД
Седалище Област: Кърджали Oбщина: Кърджали 6600 Кърджали ул."Тутракан" 17; Ет. 1; Ап. 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
СЪЗДАВАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ГР. КЪРДЖАЛИ BG161PO002-3.3.02-0012-C0001
Подобряване условията на труд във фирма "Дарис" ООД BG051PO001-2.3.02-0237-C0001
„Дом за всяко дете-2” BG051PO001-5.2.12-0031-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз