Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име SK5306779000 „СТЕМ“ ООД
Седалище Държава: Словакия (Slovakia) Рожна Долина,ул. “Випавска цеста” № 67, 5000 Нова Горица
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Технологична модернизация и оптимизиране на производствения процес в „СИДИ”ООД " BG161PO003-2.1.13-0143-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз