Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103834762 "Промишлено и гражданско строителство"
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул. "Радост" № 2, вх. Б, ет. 4, ап. 19
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Кариерно развитие на заети лица BG051PO001-2.2.02-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз