Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 117013583 "АБВ-ИНВЕСТ" ЕООД
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе ул.ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР 13А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Банка имоти- новият начин за управление на земеделски и неземеделски недвижими имоти" BG161PO003-1.1.05-0227-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз