Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115756481 ЕНЕРДЖИ-КА ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив район Южен, Куклунско шосе №9п
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Безопасен труд в "МИГ Инженеринг" ЕООД BG051PO001-2.3.02-0068-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз