Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 106066855 Фонема
Седалище Област: Враца Oбщина: Враца 3000 Враца ул."Петрополска"14
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
За достоен и активен живот чрез осигуряване на обучение и производствен стаж на безработните лица от община Враца BG051PO001-1.1.09-0103-C0001
"Инвестиция за безопасен труд" BG051PO001-2.3.03-0314-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз