Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131242700 ТРЕЙНСОФТ ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1303 София ул. Осогово 30 офис 502
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Повишаване на професионалната компетентност на пресонала на "София Комерс - заложни къщи" АД 16.12.2008 0 0 45 091 0 16,00 ПрекратенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Развитието на професионализма - агент на промяната 11.04.2008 18,00 Приключен
Повишаване конкурентноспособността и адаптивността на заетите към динамичните промени на финансовия пазар 17.12.2008 15,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване компетентността на служителите и качеството на дейностите на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) и оптимизиране взаимодействието й с държавните институции, бизнеса и гражданите BG051PO002-2.2.09-0024-C0001
Повишаване капацитета на НАП при провеждане на бизнес анализ и дефиниране на изисквания за разработка или усъвършенстване на информационни системи в НАП BG051PO002-2.2.09-0012-C0001
Повишаване на професионалната компетентност и подобряване на координацията за по-ефективна администрация на район Лозенец на СО BG051PO002-2.2.08-0015-C0001
Повишаване на квалификацията и разширяване компетентността на служителите от ДПП „Витоша”, чрез обучения BG051PO002-2.2.14-0056-C0001
Устойчиво Следване на Практики за Ефективност, Ефикасност и Екипна Хармония BG051PO002-2.2.08-0189-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз