Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200812306 "ИНФОСАЙТ" ООД
Седалище Област: Пазарджик Oбщина: Брацигово 4682 Равногор УЛ. 2-РА № 45
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряването на условията на труд - фактор за повишаване работоспособността на заетите в Спартак АД BG051PO001-2.3.02-0253-C0001
Европейски модел за здравословен и безопасен труд BG051PO001-2.3.02-0185-C0001
БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ – ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И КАЧЕСТВО BG051PO001-2.3.03-0427-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз