Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име DEDE812382348 "Грекон Димтер Холцоптимирунг Зюд"ООД и Ко КД
Седалище Държава: Германия (Germany) гр.Илертисен, Рудолф-Дизел-Щрасе №14-16
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Пълно оползотворяване на производствения отпадък и намаление на енергоемкостта в ''Средна гора'' АД BG161PO003-2.3.01-0054-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз