Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200368851 "Армтех" ООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул. "Цар Асен" № 38
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Създаване на партньорства за по-добро управление на община Аксаково BG051PO002-1.6.02-0006-C0001
Партньорство за равни възможности BG051PO001-7.0.07-0049-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз