Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176479198 Консорциум "Раабе-Меркурий"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1582 София р-н Искър, бул. Проф. Цветан Лазаров № 112, ет. 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” BG051PO001-3.1.06-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз