Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121709600 СКАИ ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София-столица, Община: Столична, гр. София-1111, ул. ГЕО МИЛЕВ 1 , бл. 3, ет. 4, ап. 13[2010-12-02]
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Укрепване капацитета на екипа по СРИП в Агенция по заетостта” BG161PO001-5.3.01-0060-C0001
"Базова платформа за мониторинг на индустриални обекти чрез използване на безжични комуникации (БПМНО)" BG161PO003-1.1.06-0041-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз