Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 123036184 ЕТ "Конверсофт- Желязко Влайков"
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Казанлък 6100 Казанлък кв. Васил Левски 47, вх.В, ап.43
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедряване на енергоспестяващи технологии в ''М+С Хидравлик'' АД BG161PO003-2.3.01-0009-C0001
Социални инвестиции за повишаване мотивацията на персонала и производителността на труда BG051PO001-2.1.15-0023-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз