Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име AT64199156 AICHELIN Ges.m.b.H
Седалище Държава: Австрия (Austria) Fabriksgasse 3, A-2340 Modling
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедряване на енергоспестяващи технологии в ''М+С Хидравлик'' АД BG161PO003-2.3.01-0009-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз