Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202187173 ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТРУМ
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София РАЙОН ОБОРИЩЕ, УЛ.ТРИАДИЦА 5, ВХ.А, ЕТ.5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Подобряване на условията на труд за служителите в БРБ Инженеринг ООД” BG051PO001-2.3.02-0226-C0001
"Подобряване условията на труд в "АК МАГНИТ" АД" BG051PO001-2.3.03-0756-C0001
"Подобряване на условията на труд в "СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ" ЕАД" BG051PO001-2.3.03-0252-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз