Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202251266 "ЕКО ГЛОУБ" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ул. "Рачо Димчев" 8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане на зелена и достъпна градска среда в гр. Лом BG161PO001-1.4.09-0004-C0001
„Повишаване на административния капацитет в област Перник за интегрирано устойчиво планиране на градска среда и енергийна ефективност, професионална етика и етично регулиране” BG051PO002-2.2.09-0030-C0001
Инвестиции в оборудване за намаляване на енергоемкостта и повишаване ефективността на производството на НОУ ФРЕЙМ МЕДИЯ АД BG161PO003-2.3.02-0034-C0001
"Повишаване ефективността и оптимизиране на дейността на "ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ 2012" ЕООД чрез извършване на енергийно ефективни инвестиции" BG161PO003-2.3.02-0091-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на "АБ КОЗИРОГ" АД чрез инвестиции за намаляване на потреблението на енергия и оптимизиране на енергоемкостта на производството" BG161PO003-2.3.02-0110-C0001
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на "ХМГ Агро" ЕООД за площадка "Асарел Медет-Панагюрище"" BG161PO003-2.3.02-0114-C0001
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в кариера "Поп Кралево"" BG161PO003-2.3.02-0124-C0001
Повишаване на енергийната ефективност и разширяване на производството в КИБ АД BG161PO003-2.3.02-0138-C0001
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в мина Катрище, общ.Кюстендил" BG161PO003-2.3.02-0147-C0001
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за експлоатация на бетонов център в гр.Перник BG161PO003-2.3.02-0155-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на "Рила Пътища" ООД чрез инвестиции за намаляване на потреблението на енергия и оптимизиране на енергоемкостта на производството BG161PO003-2.3.02-0156-C0001
"Повишаване на енергийната ефективност в Екоинвест Асетс АД" BG161PO003-2.3.02-0170-C0001
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за Площадка за почистване на речно корито в гр. Костинброд BG161PO003-2.3.02-0187-C0001
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Площадка за боклук в гр.София" BG161PO003-2.3.02-0200-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на "ДЛВ" ЕООД чрез инвестиции за намаляване на потреблението на енергия и оптимизиране на енергоемкостта на производството" BG161PO003-2.3.02-0188-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на "ДЕЛТА ПЪТ" ЕООД чрез инвестиции за намаляване на потреблението на енергия и оптимизиране на енергоемкостта на производството" BG161PO003-2.3.02-0263-C0001
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Борса за хранителни стоки, АРР и търговски склад гр. Дупница BG161PO003-2.3.02-0251-C0001
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Шивашки цех за спално бельо в гр. Дупница BG161PO003-2.3.02-0230-C0001
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за кариера "Кралево"" BG161PO003-2.3.02-0245-C0001
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за Площадка за производство на бетон BG161PO003-2.3.02-0250-C0001
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за експлоатация на концесия за добив в землището на с. Ръжево Конаре, обл. Пловдив" BG161PO003-2.3.02-0272-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на "Хидроминерал" ООД чрез инвестиции за намаляване на потреблението на енергия и оптимизиране на енергоемкостта на производството BG161PO003-2.3.02-0282-C0001
Поточна линия за пречистване и бутилиране на вода в три отделни направления за различен обем бутилки в с.Продановци BG161PO003-2.3.02-0273-C0001
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на фабрика за производство на дрехи" BG161PO003-2.3.02-0340-C0001
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ЗКИ – ВОЛТА ООД за производствена площадка в промишлена зона - гр.Димитровград" BG161PO003-2.3.02-0341-C0001
"Внедряване на енегоефективно производствено оборудванев "Просвета-София" АД" BG161PO003-2.3.02-0372-C0001
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Магазин в гр. Бургас BG161PO003-2.3.02-0479-C0001
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Складова база в с. Ясен , общ. Плевен" BG161PO003-2.3.02-0480-C0001
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на производствена площадка в гр.София" BG161PO003-2.3.02-0428-C0001
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Шивашки цех в гр. Дупница" BG161PO003-2.3.02-0398-C0001
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за кариера "Крушевец" BG161PO003-2.3.02-0375-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на "ВИВА 200" ЕООД чрез инвестиции за намаляване на потреблението на енергия и оптимизиране на енергоевкостта на производството" BG161PO003-2.3.02-0505-C0001
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за кариера Горно Езерово" BG161PO003-2.3.02-0427-C0001
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на "КРАНОСТРОЕНЕ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД в гр.София" BG161PO003-2.3.02-0507-C0001
Изготвяне на функционален анализ на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” с цел оптимизиране на структурата на звената и избягване на дублиращи се функции BG051PO002-1.1.08-0020-C0001
Надграждане на Виртуална система за електронно-комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации – външни контрагенти на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация“ BG051PO002-3.2.06-0020-C0001
Повишаване квалификацията на служителите, които могат да бъдат определяни за председатели на изпитни комисии за провеждане на практическите изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС BG051PO002-2.2.17-0024-C0001
Подобряване на уменията на служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” при контрола върху автомобилния транспорт, безопасността на движението и екологичността BG051PO002-2.2.17-0025-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз