Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200518009 ЛАС и ко ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. Константин Величков № 85
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Монтана: бизнес при открити врата” BG051PO001-7.0.07-0158-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз