Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201848351 "Офис идея" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. Слатина, ул. "Камчия" 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Осигуряване на безопасни условия на труд в производителните процеси в Пападопулос и син ООД BG051PO001-2.3.02-0338-C0001
Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на Център за дистанционно обучение към Национален Военен Университет "Васил Левски" BG051PO001-4.3.04-0016-C0001
ПОРИВ BG051PO001-7.0.07-0247-C0001
Трансфер на най – добри практики за развитие на сектор Мебелно производство в международна бизнес среда, чрез развитие на човешките ресурси BG051PO001-7.0.07-0188-C0001
Развитие на съвременна система за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Национален военен университет "Васил Левски" BG051PO001-3.1.09-0003-C0001
Актуалицюзация на учебните програми в НВУ "Васил Левски" гр. Велико Търново в съответствие с изискванята на пазара на труда BG051PO001-3.1.07-0011-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз