Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201717932 ЕЛИКА-ДМ-ООД Дора Димитрова Холянова
Седалище Област: Пазарджик Oбщина: Велинград 4600 Велинград УЛ. Боров парк 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ПОМОЩ В ДОМАШНА СРЕДА BG051PO001-5.1.04-0011-C0001
„Шанс за всяко дете” BG051PO001-5.2.12-0043-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз