Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200081449 "ПРОВиК-ШУМЕН" ООД
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен гр.Шумен,ул."В.Априлов"57,ет.3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Преструктуриране на МБАЛ-гр.Тервел в Медицински център BG161PO001-4.1.05-0009-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз