Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201351876 ТСЛ СЕРТИФИКЕЙШЪНС ЕООД
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Велико Търново 5000 Велико Търново УЛ.СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ №49
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Усъвършенствуване организацията на трудовата дейност и подобряване безопасността на трудовите процеси в "Бургасбус" ЕООД чрез покриване изискванията за придобиване на стандарт за безопасност на труда BG051PO001-2.3.02-0247-C0001
Повишаване безопасността на трудовия процес в "Бургас авто" АД чрез внедряване и сертифициране на система по стандарт BS OHSAS 18 001:2007, извършване на текущ ремонт в автосервизно хале и осигуряване на ЛПС и специално работно облекло с по-висока степен на защитеност BG051PO001-2.3.02-0249-C0001
Подобряване условията на труд и повишаване конкурентоспособността на "Иваго България" ООД чрез анализ и проектиране на трудовата дейност, внедряване и сертифициране на система по стандарт BS OHSAS 18001:2007, извършване на текущ ремонт в Цех Надстройки, "Термоизолация", осигуряване на ЛПС и специално работно облекло с по-висока степен на защитеност. BG051PO001-2.3.02-0405-C0001
Подобряване безопасността на труда в Комплексен онкологичен център - Бургас ЕООД BG051PO001-2.3.03-1027-C0001
"Съвременна организация на трудовата дейност във "Вимар" ООД" BG051PO001-2.3.03-0568-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз