Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200710162 "МОНД - Дервиш" ООД
Седалище Област: Смолян Oбщина: Доспат 4831 Доспат с. Барутин
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Център за социални услуги в домашна среда –Доспат ” BG051PO001-5.1.04-0006-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз