Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176528834 ДЗЗД Дунавски център-Кавангард
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Свищов 5250 Свищов ул.Кирил Д.Аврамов 9, ет.1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване ефективността на работа в Община Силистра BG051PO002-1.1.04-0002-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз