Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201517275 ЕТ "КМР-Мирослав Илиев"
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен гр. Шумен ул. "Софийско шосе" 20
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Шумен - по-доброто мястно за живеене BG161PO001-1.4.09-0022-C0001
Създаване на готовност за следващият програмен период BG161PO001-5.3.02-0013-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз