Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831539669 Амели Одит ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. Света Троица", бл. 362, вх. Б, ет.8, ап. 45
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на качеството на продукцията на Вета Фарма BG161PO003-2.1.13-0530-C0001
Облачни Решения за Малкия Бизнес (Small Business Cloud Solutions - SBCS) BG161PO003-1.1.05-0089-C0001
“Разработване на иновативен универсален мултиплатформен софтуерен продукт в стартиращо иновативно предприятие” BG161PO003-1.1.05-0001-C0001
"Технологична модернизация на "ТЕХНООПТИК" ООД за повишаване конкурентоспособността на фирмата в международните пазари" BG161PO003-2.1.13-0428-C0001
"Внедряване на енергоефективни мерки в "Гласпроект" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0299-C0001
"Енергоефективни инвестиции в "Интелиджънт фууд системс" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0358-C0001
"Инвестиции в ново енергоспестяващо оборудване в "АВИСПАЛ" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0388-C0001
"Инвестиции в ново енергоспестяващо оборудване в "Ден и нощ" ООД" BG161PO003-2.3.02-0389-C0001
"Инвестиции в енергоспестяващо хладилно оборудване в "Еврофриго Стар" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0387-C0001
"Инвестиции в енергоспестяващо оборудване в "Сикън" ООД" BG161PO003-2.3.02-0386-C0001
"Внедряване на енергийноефективни мерки във "Водоканалпроект Пловдив" ООД" BG161PO003-2.3.02-0417-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз